Home Fanpage GTASite Rockstar Games

CIEKAWOSTKA

[GTA V] Kiedy Franklin wprowadza się do apartamentu na wzgórzach Vinewood, w jego domu można zobaczyć wiele pudeł z nierozpakowanymi rzeczami. Kartony znikają wraz z postępami w fabule, a przechowywane w nich przedmioty wędrują na swoje docelowe miejsce.

Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Świadczenie Usługi serwisu GtaSite odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed założeniem bloga, napisaniem posta/komentarza, lub skorzystania z innej usługi i funkcjonalności w serwisie, należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając bloga, pisząc na forum, korzystając z innych funkcji serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE
Regulamin - niniejszy regulamin

Użytkownik - osoba korzystająca z Usługi zarejestrowana w systemie rejestracyjnym Usługi na portalu GtaSite  i prowadząca w ramach Usługi swojego bloga, udzielająca się na forum, w pozostałych częściach serwisu.

Usługa  - usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez GtaSite, umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych (blogów) oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu.

Serwis - przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie Usługi.

Usługa Forum- usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez GtaSite, umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dyskusji internetowych oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu.

Pozostałe Usługi - usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez GtaSite, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności serwisu GtaSite (np. dodawanie materiałów z gry, jak screeny, filmy) oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu.

Materiały - wszelkie materiały – teksty, opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Użytkowników w ramach, Usługi Forum, Pozostałych Usług

III. USŁUGA

Korzystanie z Usługi  jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

Użytkownik udziela GtaSite zgody na wykorzystywanie blogów, postów, pozostałych materiałów Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Użytkownicy prowadzą blogi, prowadzą dyskusję, lub udostępniają inne materiały tekstowo-graficzne w Serwisie.

Wszelkie działania wymienione w punkcie 3., będą podejmowane bez ingerencji w treść blogów, postów, pozostałych materiałów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści bloga grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów. Punkt ten dotyczy zarówno treści poszczególnych notek, jak i pól dodatkowych: tytułu bloga, sondy, przestrzeni przeznaczonej na graficzny logotyp.

Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

·         niezakładania bloga o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

·         działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

·         niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy blogów lub innych poufnych danych,

·         niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu Manifesty, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,

·         niezakładania blogów, tematów, innych materiałów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,

·         niezakładania blogów, tematów, innych materiałów których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.

GtaSite nie ponosi odpowiedzialności za:

·         jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego bloga, tematu/komentarza, innego materiału,

·         skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, niezawinione przez GtaSite (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),

·         sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z blogów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

·         udostępnienie hasła i danych Użytkownika osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik umieszczając Materiały w blogu, na forum, w pozostałej części serwisu oświadcza, iż:

Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.

Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego blogu.

Serwis/Usługa jest przeznaczona dla osób posługujących się językiem polskim, zamieszkałych poza Polską, (we wszystkich krajach, w których internetowe reklamy bukmacherskie są dopuszczalne, jak przykładowo Anglia). W przypadku odwiedzania serwisu z terytorium Polski, użytkownik robi to na własną odpowiedzialność.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Podczas rejestracji w GtaSite, Użytkownik podaje następujące dane osobowe: dane obowiązkowe i nieobowiązkowe: adres poczty elektronicznej, nick, imię i nazwisko, płeć, rok urodzenia, miejscowość, a także inne dane nieobowiązkowe, jak zainteresowania.
  • Korzystanie z poszczególnych usług świadczonych w serwisie GtaSite może wymagać podania innych danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania Użytkownika. W szczególności dotyczy to organizowanych konkursów i promocji dla Użytkowników.
  • Poprzez rejestrację w serwisie GtaSite jego Użytkownik wyraża zgodę na: przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis GtaSite w zakresie niezbędnym do organizacji serwisu, w sposób określony niniejszym Regulaminem, przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez GtaSite w celach marketingowych i statystycznych, przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez serwis (serwis GtaSite może używać zagranicznych serwerów), przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w serwisie, rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w jego Koncie w sieci Internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu.
  • Poprzez rejestrację w serwisie GtaSite Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych GtaSite, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z serwisu GtaSite. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od GtaSite informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od serwisu GtaSite o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. 

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

GtaSite informuje, iż podczas korzystania z Usługi w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

GtaSite nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

GtaSite nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez GtaSite szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności odpowiedzialnością prawną wynikającą z korzystania z Usług i serwisu GtaSite, włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach serwisu lub poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zalogowanie się do serwisu GtaSite po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, oznacza akceptację Regulaminu GtaSite w aktualnym brzmieniu. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w serwisie i wolę taką należy skierować na adres e-mail

redakcja -at- gtasite dot pl

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługą prosimy kierować na adres:

redakcja -at- gtasite dot pl

Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: redakcja@gtasite.pl

Znajdź nas w sieciX

Informujemy, że strona www.gta.net.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies . W każdym czasie możesz określić w swojej przeglądarce warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies.