Home Facebook GTA Rockstar Games

CIEKAWOSTKA

[GTA SA] W plikach gry odnaleziony został kod odpowiadający za możliwość tuningu motocykli. Opcja ta niestety nie została wprowadzona do gry, choć na ulicach San Andreas możemy spotkać przerobione wersje tych samych modeli.

Regulamin Download - Premium SMS

Regulamin usługi „KOD DOSTEPU SMS”

§1. Uwagi ogólne

1. Usługa „KOD DOSTĘPU SMS” (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM zakupioną u jednego z polskich operatorów sieci GSM.

2. Usługodawcą usługi o podwyższonej opłacie dostępnej za pośrednictwem SMS jest operator telekomunikacyjny w którego sieci aktywowana jest karta SIM Abonenta. 

3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej; Operator – operator sieci GSM świadczący usługi GSM; Operatorami prowadzącymi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są: Polkomtel S.A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z o.o., P4 Spółka z o.o., Sferia S.A.;  SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;  KOD DOSTĘPU SMS (dalej „kod SMS”) – kod dostępu do zasobu stron Internetowych, serwisów i usług internetowych. Dostęp do serwisów może być ograniczony czasowo lub ilościowo w zależności od charakteru usługi.  Premium SMS – skrócony numer specjalny o podwyższonej wartości umożliwiający obciążenie konta abonenta (post-paid) lub użytkownika (prepaid) sieci Operatora GSM dodatkową kwotą do zapłaty wynikającą z zamawianej usługi.

4. Każda osoba (dalej Klient), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS Premium na którykolwiek z numerów Premium SMS przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§2. Korzystanie z Usługi

1. Aby zakupić za pośrednictwem Premium SMS usługę umożliwiającą czasowy lub ograniczony ilościowo dostęp do zawartości stron internetowych, serwisów i innych usług internetowych należy wysłać na wskazany numer Premium SMS wiadomość o treści zamówienia podanej w opisie produktu.

2. Koszt łączny wysłania jednej wiadomości Premium SMS/MMS na numer 7155 o treści CENT to 5 zł + VAT (6,15 zł z VAT). GtaSite nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.

3. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.

4. Wiadomość Premium SMS może być wysłana wyłącznie za pośrednictwem aktywnej karty SIM.

5. W odpowiedzi na zamówienie Klient otrzyma jednorazowy dostęp do oferowanych treści.

6. Reklamacje dotyczące Usługi można składać telefonicznie na numer +48 664 500 055, w dni robocze, w godz. 9:00-17:00 lub przesyłać na adres e-mail:

info -at- infobip dot com
.

§3. Odpowiedzialność

1. GtaSite oświadcza, że dołoży najwyższej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.

2. GtaSite nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.

3. GtaSite nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i Internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, GtaSite uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.

4. GtaSite nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje oraz materiały (pobrane z sieci Internet) ani za skutki ich wykorzystania.

5. GtaSite nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania usługi przez użytkowników.

6. Niezależnie od powyższych ustaleń GtaSite ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, GtaSite nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

§4. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. GtaSite zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.gtasite.net i będą wchodzić w życie 7 dni od momentu publikacji tych zmian.

Znajdź nas w sieciX

Informujemy, że strona www.gta.net.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies . W każdym czasie możesz określić w swojej przeglądarce warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies.